รายละอียด

ชื่อ : ผาแดงแมนชั่น(The Phadaeng Mansion)
ที่ตั้ง : 126 ถ.ผาแดง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0 4525 4600
อีเมล์ : thephadaeng@gmail.com